Tất cả
tiêu lv 77, vk 60+9, đồ 6x full 8,...
Cấp độ: 77
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
cung lv 72 full 8, 6m yên
Cấp độ: 72
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
tiêu lv 72 full 8, 21m yên
Cấp độ: 72
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
quạt 87 vk 6x +11, 1 món +8, !món +...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv73 full 8, 24m yên
Cấp độ: 73
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
quạt 88 vk 7x +11, set 456x, 1 món...
Cấp độ: 88
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
đao lv72 full 8, 17m yên
Cấp độ: 72
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, 1 món 11. đồ 6x...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 87, vk 6x +10, đồ 6x full 8, 2...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
quạt 87 , vk 8x + 11, full 8. đồ 6x...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8,10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 87 vk 6x + 10, đồ 456x full 89...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
cung 87, vk 7x +11, 2 món 12, 1 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv 90 vk 90 +12, gt 85 +12 tl3...
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
quạt 87, vk 7x + 10, set 6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu lv74 vk 50+11 full8,9, 49m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ