Tất cả
cung 81, vk 70 +10, đồ 6x full 10,...
Cấp độ: 81
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 80, đồ ko theo lv, có sói, 116...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 76 vk 70 +12, đồ ko theo lv fu...
Cấp độ: 76
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv 93 vk 80 +12 tl 1, đồ 7x 3...
Cấp độ: 93
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có xe...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác tiêu 70, 44m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
xác quạt 70, 50m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
xác kunai 70, 68 m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
đao 80, đồ 6x full 8, có yoroi, sói...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, có yor...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 60m yên, có yor...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 56m yên
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 66m yên
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ