Tất cả
tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ