Tất cả
quạt 87, vk 7x + 10, set 6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
xác kunai 90 full 8,9
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo lv,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 87 full 8, 9, 10 đồ ko theo lv...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
quạt 87 full 8,10, đồ ko theo lv, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x 6x full 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x full 10 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
quạt 87 vk 6x +10, set 6x ful 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 7x +10, set 6x 7x, full...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kunai 69 vk10 full 8,9,10 có sói
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
xác kiếm 95 vk 9x +11 full 8
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 vk+11, full8, 47m yen
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kunai 95 vk 9x +11 full 8, 45m...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 94 full 8, 36m yên
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 76m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ