Tất cả
xác tiêu 70, 44m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
xác quạt 70, 50m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
xác kunai 70, 68 m yên
Cấp độ: 70
Sever: Sv7
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
đao 80, đồ 6x full 8, có yoroi, sói...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 57m yên, có yor...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 60m yên, có yor...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 56m yên
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 66m yên
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kunai 74 đồ ko theo lv. có yoroi ,...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 58m yên, có yor...
Cấp độ: 80
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv 91 vk +14 tl3, đồ ko theo l...
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 78 vk 6x +9 đồ5x full 8, 37m y...
Cấp độ: 78
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x full 10 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
quạt 87 vk 6x +10, set 6x ful 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ