Tất cả
kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x full 10 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
quạt 87 vk 6x +10, set 6x ful 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12, cò...
Cấp độ: 82
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
quạt 74 max buff, 10m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 26m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv104 vk+14, 4 món +14, 5 món...
Cấp độ: 104
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
quạt lv74 max buff, 72m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv7
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv74 max buff, 53m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv7
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt 75 max buff 23m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv83 max buff, 25 m yên
Cấp độ: 83
Sever: Sv7
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 22m yên
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv82, đồ ko theo lv,16m yên
Cấp độ: 82
Sever: Sv7
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
quạt 75 max buff, 27m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl6 full14 mắt 2...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv70 vk 70+15 tl6, 3 món +14,...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu lv70 vk70 +15 tl9, full +14, 2...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv115 vk 9x +14 tl6, 3 món +12...
Cấp độ: 115
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ