Mua Xu auto bằng MoMo, Tsr, ATM

02/08/2020

+ Cách mua xu auto Momo, TSR :

Chuyển tiền Momo, Tsr 0931110119 tên Nguyễn Ngọc Tuyền

Nội dung : TênNhânVật
+ Cách mua xu auto ATM

STK : 0511003891525 tên Nguyễn Ngọc Tuyền - Vietcombank

Nội dung : MX TênNhânVật

+ Sau đó vô game gặp ngtuyennet tone 19 gd lấy xu