Bot bán xu tự động trong game

19/07/2019

   + Quý khách có thể gặp bot trong game chat " napthe" để mua xu. Danh sách bot dưới đây:

TÊN NHÂN VẬT

SEVER

KHU VỰC

Boy19pro

1

Kojin19

Ngtuyennet

1

Tone19

Nsonjnja

2+3

Kojin19

Ngtuyennet

2+3

Tone19

Vazlue

4

Kojin19

Ngtuyennet

4

Tone19

Luong

5

Kojin19

Ngtuyennet

5

Tone19

Xusvtone

6

Kojin19

Ngtuyennet

6

Tone19

Ztuyenz

World

Kojin19

Ngtuyennet

World

Tone19