#993

Ninja School Online

Cấp độ: 77

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có sói, đồ ko theo lv

200,000 ATM
333,333 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 77

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có sói, đồ ko theo lv

Tài khoản liên quan

kiếm lv119, vk + 15, tl6 yên tháo n...
Cấp độ: 119
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu 78 vk 6x +9 đồ5x full 8, 37m y...
Cấp độ: 78
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai 78 vk 5x+10 , đồ 6x 7x full8...
Cấp độ: 78
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 si...
Cấp độ: 103
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
đao 70 đồ full 8,9,10 3 món 12, có...
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
iếm 72 đồ 456x + 8910, có yoroi , s...
Cấp độ: 72
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 77 full 8,9,10 38m yên có yoro...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ