#3967

Ninja School Online

Cấp độ: 59

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv59 đồ 5x full 14, mắt 3

1,600,000 ATM
2,666,667 CARD

Cấp độ: 59

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv59 đồ 5x full 14, mắt 3

Tài khoản liên quan

tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12, cò...
Cấp độ: 82
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
quạt 74 max buff, 10m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 26m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 23m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 22m yên
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff, 27m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv80 vk 6x +10, đồ 6x full 8,...
Cấp độ: 80
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv 70 đồ 6x full 8,9
Cấp độ: 70
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ