#3966

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x full14,15, mắt 3

1,600,000 ATM
2,666,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x full14,15, mắt 3

Tài khoản liên quan

kiếm lv64 vk60+14 tl8, 2 món +12, f...
Cấp độ: 69
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt lv76 max buff
Cấp độ: 76
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv 76 max buff
Cấp độ: 76
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv74 max buff, 11m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv74 max buff, 21m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv98 vk+14 tl6, 2 món +12, ful...
Cấp độ: 98
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt 74 max buff 17m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv70 vk70 +12 tl6, set 6x full...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ