#3927

Ninja School Online

Cấp độ: 113

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo quần bùa 8x, còn lại 9x full 12,13, mắt 2, 374m yên

700,000 ATM
1,166,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 113

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo quần bùa 8x, còn lại 9x full 12,13, mắt 2, 374m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv119, vk + 15, tl6 yên tháo n...
Cấp độ: 119
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu 78 vk 6x +9 đồ5x full 8, 37m y...
Cấp độ: 78
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
kunai 78 vk 5x+10 , đồ 6x 7x full8...
Cấp độ: 78
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 si...
Cấp độ: 103
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
đao 70 đồ full 8,9,10 3 món 12, có...
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
iếm 72 đồ 456x + 8910, có yoroi , s...
Cấp độ: 72
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu 77 full 8,9,10 38m yên có yoro...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 70 co yoroi, sói full tb, 15m...
Cấp độ: 70
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ