#3906

Ninja School Online

Cấp độ: 125

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món 8x +14, còn lại 9x +14, 1 món 13, 162m yên, pt kiếm 71

1,000,000 ATM
1,666,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 125

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món 8x +14, còn lại 9x +14, 1 món 13, 162m yên, pt kiếm 71

Tài khoản liên quan

tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quat 70 vk6x + 11,áo+12, gt+11, đồ...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv91 set 6x full 8,9 vk11, có...
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại fu...
Cấp độ: 59
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ