#3885

Ninja School Online

Cấp độ: 128

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv 128 full +15, giày +16, siêu xe 5sao, pt tiêu lv70 vk60+12

3,000,000 ATM
5,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 128

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv 128 full +15, giày +16, siêu xe 5sao, pt tiêu lv70 vk60+12

Tài khoản liên quan

tiêu lv74 vk 50+11 full8,9, 49m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv79 vk70 +14 tl6, set 6x full...
Cấp độ: 79
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
quạt lv103 vk90+14 tl5, gt +15 tl6,...
Cấp độ: 103
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl6 full14 mắt 2...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv70 vk 70+15 tl6, 3 món +14,...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
quạt 74 max buff, 9m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv70 vk70 +15 tl9, full +14, 2...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv115 vk 9x +14 tl6, 3 món +12...
Cấp độ: 115
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ