#3763

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 70 co yoroi, sói full tb, 15m yên, đồ ko theo lv

80,000 ATM
133,333 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 70 co yoroi, sói full tb, 15m yên, đồ ko theo lv

Tài khoản liên quan

xác kunai 95 vk 9x +11 full 8, 45m...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 55m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 44m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
xác kunai 94 full 8, vk 9x, 62m yên
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai 75 vk 9 full 8 có sói, 21, yê...
Cấp độ: 75
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kham...
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
cung vk90+ 11 đã khảm ngọc, găng ta...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , quầ...
Cấp độ: 129
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ