#3754

Ninja School Online

Cấp độ: 103

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 sieu xe 5sao full tb tl 1 4 2 1

500,000 ATM
833,333 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 103

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 103 vk80 +13 tl5, yoroi tl5 sieu xe 5sao full tb tl 1 4 2 1

Tài khoản liên quan

tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quat 70 vk6x + 11,áo+12, gt+11, đồ...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv91 set 6x full 8,9 vk11, có...
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại fu...
Cấp độ: 59
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ