#3169

Ninja School Online

Cấp độ: 129

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , quần , áo , găng tay +15, yoro tl+6, xe vip 5sao, 118m yên

1,500,000 ATM
2,500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 129

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , quần , áo , găng tay +15, yoro tl+6, xe vip 5sao, 118m yên

Tài khoản liên quan

xác kiếm 91, full 8,9,10,1 món 12
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
xác kunai 90 full 8
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 88 vk 10, full 8, 2 món 12, có...
Cấp độ: 88
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 87,full 8.set 6x, yoroi 70 tl3
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 89 vk 7x +11, set 6x full 10 1...
Cấp độ: 89
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 81 vk 7x + 13, 2 món+8, full 1...
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8,f...
Cấp độ: 81
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
quạt 87 vk 6x +11, 1 món +8, !món +...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ