#2318

Ninja School Online

Cấp độ: 94

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: xác kunai 94 full 8, vk 9x, 62m yên

150,000 ATM
250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 94

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: xác kunai 94 full 8, vk 9x, 62m yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv70 vk70+12 tl6, 1 món+9, 1 m...
Cấp độ: 70
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
quạt lv74 max buff, 34m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt lv74 max buff, 32m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv74 full 8, đồ ko theo lv, 1...
Cấp độ: 74
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
kiếm lv59, vk50+12, gần full12, 65m...
Cấp độ: 59
Sever: Sv7
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv 82, vk80 +12, đồ full8 ko t...
Cấp độ: 82
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv98 vk90+15,quần giày 85+14,...
Cấp độ: 99
Sever: Sv7
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,700,000đ
tiêu lv99 vk90+14 tl7, full14, 15,...
Cấp độ: 99
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ