#2317

Ninja School Online

Cấp độ: 95

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: xác kiếm 95 full 8, 44m yên

120,000 ATM
200,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 95

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: xác kiếm 95 full 8, 44m yên

Tài khoản liên quan

quạt 74 max buff 12m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff 12m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kunai lv63 vk 50+12, 4 món 5x +12,...
Cấp độ: 63
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
kunai lv 128 full +15, giày +16, si...
Cấp độ: 128
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
cung lv87 vk 70 +12 tl5, đồ 7x 1 mó...
Cấp độ: 87
Sever: Sv7
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món...
Cấp độ: 125
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món +...
Cấp độ: 110
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv58 vk 50 +12 tl 5, nón 39 +8...
Cấp độ: 58
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ