#1147

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món 13, 4 món 14, 4 món 12, yoroi tl 5 siêu xe 5sao,1 ty5 yen

1,000,000 ATM
1,666,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món 13, 4 món 14, 4 món 12, yoroi tl 5 siêu xe 5sao,1 ty5 yen

Tài khoản liên quan

kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo lv,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 87 full 8, 9, 10 đồ ko theo lv...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
quạt 87 full 8,10, đồ ko theo lv, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x 6x full 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm 87 vk 6x +11. set 4,5,6x 3 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, set 5x full 10 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
quạt 87 vk 6x +10, set 6x ful 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ